Wat is ondermijning?


Bij ondermijning raakt de onderwereld verweven met de bovenwereld. Criminele bendes maken voor hun illegale praktijken gebruik van legale diensten, kanalen en structuren. Zo zijn onschuldige inwoners, ondernemers, organisaties en soms ook politieke bestuurders en professionals het slachtoffer van ondermijning.

Afpersing, intimidatie, mensenhandel, illegale drugsproductie en witwassen. Slechts enkele voorbeelden van ondermijnende criminaliteit: misdaden met grote impact op de openbare orde, veiligheid en leefbaarheid in een gemeente. Lees wat ondermijning is en hoe u samen met ons tot een resultaatgerichte aanpak komt.

Wat is ondermijning: voorbeelden

Wat is ondermijning nu exact en hoe manifesteert het zich? Enkele voorbeelden:

 

U ziet: ondermijning kent vele verschijningsvormen. Met het virtuele platform Inzicht-in-Ondermijning ontdekt u waar en hoe ondermijning zich precies voordoet. Alleen als u de signalen kent, kunt u gericht anticiperen.

 

slide

Ondermijning van de rechtsorde

Ondermijning ontwricht de rechtsorde. Onschuldige inwoners en bedrijven worden het slachtoffer, terwijl criminelen buiten schot blijven. Zij maken gebruik van legale middelen om hun activiteiten uit te voeren. Denk aan subsidies, vergunningen of huisvesting. Zo is het mogelijk dat u als gemeente onbedoeld ondermijnende criminaliteit faciliteert.

 

Maatschappelijk probleem

De vermenging van de boven- en onderwereld is vanzelfsprekend een groot risico voor de samenleving. Het gevoel van veiligheid en leefbaarheid neemt af door de invloed en druk die criminelen uitoefenen op de samenleving.

Zicht op ondermijning

Welke vormen van ondermijning spelen er in uw gemeente? Met Inzicht-in-Ondermijning ontdekt u waar en hoe ondermijning zich voordoet. Zodat u tijdig kunt anticiperen en gericht actie kunt ondernemen. 

 

Neem actie

Wilt u ondermijning effectief tegengaan in uw gemeente? Neem contact op of maak een afspraak voor een STOP-Ondermijning-Plan. 

Meer informatie of een afspraak maken

Wilt u ondermijning effectief tegengaan in uw gemeente? Maak een afspraak.


Uw bericht is door ons ontvangen. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.
Probeer het opnieuw. Uw bericht is nog niet verzonden.