Start met ondermijningsbestrijding: maak een STOP-Ondermijning-Plan


Kom in actie tegen ondermijning. Start met het STOP-Ondermijning-Plan. Dit plan richt zich op een specifiek ondermijningsvraagstuk in uw gemeente. Welke vermoedens zijn er, waar doen deze zich voor en met welke databronnen is hierin inzicht te krijgen? Ontdek hoe het werkt.

In een aantal gesprekken en een werksessie inventariseert u samen met een consultant van VCS Observation de specifieke ondermijningsthema’s in uw gemeente. In overleg selecteren we een specifiek (urgent) vraagstuk.


Meer over het plan: samen gaan we na wat de vermoedens zijn, welke informatie bekend is en welke informatiebronnen kunnen bijdragen aan identificatie en meer inzicht. U ontvangt van ons een analyserapport, uw STOP-Ondermijning-Plan.

Hiermee kan het dashboard Inzicht-in-Ondermijning op maat voor u worden ingericht. Indien wenselijk presenteren wij dit aan uw gemeente en stakeholders.

Kosten: 1.495 euro exclusief btw
(2 dagdelen consultancy, opstellen rapportage en terugkoppeling, exclusief optionele presentatie)

Meer informatie of direct een afspraak maken

Meer weten over de mogelijkheden voor uw gemeente? Direct een afspraak maken? Stuur ons uw gegevens en wij nemen vrijblijvend contact met u op.Uw bericht is door ons ontvangen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Probeer het opnieuw. Uw bericht is nog niet verzonden.

Vervolg

Is het STOP-Ondermijning-Plan gemaakt? Dan realiseren we het dashboard Inzicht-in-Ondermijning. Dit dashboard brengt de omvang, aard, locatie, reikwijdte en herkomst van het ondermijningsvraagstuk in kaart (wat is er precies aan de hand en waar?). Bovendien voorspelt Inzicht-in-Ondermijning de impact van beleidskeuzes en -maatregelen (wat gebeurt er als?).

Zo biedt dit dashboard gemeentelijke bestuurders en beleidsmakers een krachtig stuurinstrument: op de beleidsterreinen leefbaarheid, openbare orde en veiligheid. Inzicht-in-Ondermijning haalt data uit gemeentelijke bronnen, camera- en sensorgegevens, resultaten uit Video Content Data Analyse en informatie uit publieke en private bronnen. 100% AVG-proof. Door deze informatie te analyseren, combineren en filteren ontstaat een betrouwbaar beeld van het specifieke ondermijningsvraagstuk.

De speciale meldingsapps voor inwoners, ondernemers en professionals zijn in te zetten als extra databron(nen).

 

De realisatie van het dashboard bestaat uit drie fasen. De gebruikelijke doorlooptijd van fase 1 en 2 is twee weken. Fase 3 neemt enkele weken in beslag.


Fase 1:
In deze fase prepareren en ontsluiten we de (open en gesloten) databronnen uit het STOP-Ondermijning-Plan en bepalen we de rollen en rechten voor gebruik.

Fase 2: In deze fase testen we de informatie-omgeving en stellen we deze bij (waar nodig of gewenst).

Fase 3: Na goedkeuring gaat u zelf met het dashboard aan de slag. U krijgt een gebruikersinstructie en zo gewenst wordt u bijgestaan door een van onze data scientisten.

Kosten: 9200 euro exclusief btw
(9 dagdelen consultancy, 2 dagdelen software-development, 1 dagdeel instructie en gebruikerslicentie, exclusief optionele inzet van een data scientist in fase 3)


Apps voor het anoniem melden van (vermoedens van) ondermijning en criminaliteit bieden extra informatie.


Meer informatie:
aan de configuratie, de dataverwerking, instructie en promotie zijn kosten verbonden. Een gedegen implementatie- en promotieplan is essentieel voor een actief gebruik van de app(s). Wij assisteren uw gemeente hier graag bij.