Ondermijning in gemeenten: denk ook aan uw Integraal Veiligheidsplan


Ondermijning in gemeenten manifesteert zich de afgelopen jaren evident. Drugslabs op bedrijventerreinen, woonadresfraude ter facilitering van illegale prostitutie, drugsafval dat wordt gedumpt in natuurgebieden en onschuldige ondernemers en ambtenaren die worden afgeperst. Hoe gaat u deze praktijken effectief tegen? Neem ondermijning mee in uw Integraal Veiligheidsplan.

Een doordacht en weloverwogen Integraal Veiligheidsplan vormt de basis voor een harmonieuze, prettige en leefbare samenleving. Nu ondermijning in gemeenten in toenemende mate aan terrein wint, is het zaak om dit actuele thema te borgen in uw plan. Zo gaat u aantoonbaar en doeltreffend de ondermijning te lijf in uw gemeente. Vervolgens kunt u de aard en omvang van ondermijning in kaart brengen. Het virtuele platform Inzicht-in-Ondermijning helpt u hierbij.

Ondermijning in gemeenten raakt alle veiligheidsvelden

Ondermijning als onderdeel van uw Integraal Veiligheidsplan. Hoe pakt u dit aan? Ondermijning kent vele verschijningsvormen. Het raakt alle veiligheidsvelden die onderdeel uitmaken van uw integraal veiligheidsbeleid. Enkele voorbeelden van vragen die u zichzelf kunt stellen per veiligheidsveld: 

 

Veilige woon- en leefomgeving
  • Vinden er illegale drugstransacties plaats op openbare plekken?
  • In hoeverre vinden er high impact crimes plaats, zoals overvallen?
Bedrijvigheid en veiligheid
  • Worden ondernemers gechanteerd en geïntimideerd door criminelen?
  • Worden winkelpanden gebruikt voor witwaspraktijken of fraude?
Jeugd en veiligheid
  • Wat doet uw gemeente om te voorkomen dat kwetsbare jongeren en risicogroepen in het illegale circuit belanden?
  • Welke voorlichting wordt er gegeven op het basis-, middelbaar- en beroepsonderwijs om ondermijning te herkennen?
Fysieke veiligheid
  • Wordt er drugsafval gedumpt in bossen, weilanden of landbouwgrond?
  • Is er mogelijk sprake van illegale hennepteelt op plaatsen met hoge impact voor omwonenden, zoals flats en rijtjeshuizen?
Integriteit en veiligheid
  • Zijn er vermoedens van broeiende polarisatie en radicalisering?
  • In hoeverre is er sprake van cybercrime?

Een vermoeden melden

Vraag uzelf ook af: waar kunnen inwoners, ondernemers, maatschappelijk medewerkers en overheidsprofessionals terecht met hun vermoeden? En hoe gaat u om met slachtoffers van ondermijning? Denk aan een ondernemer die in zee is gegaan met een drugsdeal, omdat hij werd geïntimideerd. Waar kunnen zij melden dat zij een misstap zijn begaan? En hoe wordt hier vervolgens mee omgegaan? Belangrijke punten om mee te nemen in uw Integraal Veiligheidsplan.

 

Maak een gericht actieplan

Een doeltreffend Integraal Veiligheidsplan valt of staat met inzicht in de aard en omvang van ondermijning in uw gemeente. Pas dan is het mogelijk een doordacht actieplan op te stellen. Het dashboard Inzicht-in-Ondermijning biedt u dit inzicht. Met onze aanpak zet u vermoedens van ondermijning om in feiten. Hiermee kunt u een zaak starten bij het Openbaar Ministerie.

 

Neem actie

Wilt u ondermijning effectief tegengaan in uw gemeente? Hulp om het thema ondermijning succesvol op te nemen in uw Integraal Veiligheidsplan? Neem contact op of maak een afspraak voor een STOP-Ondermijning-Plan.

Meer informatie of een afspraak maken

Wilt u ondermijning effectief tegengaan in uw gemeente? Hulp om het thema ondermijning succesvol op te nemen in uw Integraal Veiligheidsplan? Neem contact op.Uw bericht is door ons ontvangen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Probeer het opnieuw. Uw bericht is nog niet verzonden.