Zet VCA in om ondermijning te bestrijden

Door: Wim van Deijzen

Camera’s in de publieke ruimte zijn gemeengoed. Ze kunnen steeds meer. Ingebouwde software biedt verregaande analyse-opties. En met externe applicaties zijn de mogelijkheden om informatie uit camerabeelden te halen bijna ongelimiteerd. Dan praten we over ‘Video Content Data Analyse’, ofwel ‘VCA’. Dit biedt een krachtig instrument in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Mijn appèl aan gemeenten en overheden: maak er meer gebruik van.

Moderne camera’s, zeker de ‘ronde bolletjes’ die je vaak in binnensteden ziet, kunnen veel meer dan alleen beeld genereren. Door ze tegelijkertijd in te zetten als sensor creëren ze enorme hoeveelheden anonieme data. Ze kunnen bijvoorbeeld tellen hoeveel mensen er op straat zijn, wat de looprichting is en welke typen voertuigen er passeren. Ook bepaalde bewegingspatronen zijn te herkennen, wat direct ingrijpen door politie of handhavers mogelijk maakt. Er zit nog een limiet op deze ingebouwde camera-intelligentie, maar die schuift gelukkig steeds verder op.

Machine Learning

Met geavanceerde VCA-software breiden de mogelijkheden uit. Bovenop de ingebouwde camera-intelligentie analyseert VCA automatisch camera-data en kan hierin razendsnel allerlei zaken herkennen. Dat gebeurt met algoritmes die zijn aangeleerd door middel van machine learning. Zo worden kledingstukken (denk aan petjes en rugtassen) maar ook kleuren en objecten (zoals straatmeubilair, dozen en afvalzakken) direct door VCA-software herkend.

VCA-software kan ook herkennen wanneer een bepaald patroon afwijkt van de norm, net zoals ondermijning afwijkt van de norm. Hoe komt dit nu samen en hoe brengt dit inzicht in ondermijning?

Patronen duiden

Criminele en ondermijnende acties verlopen volgens min of meer vaste patronen (scenes), die afwijken van het normale patroon. De software kan deze scenes aanleren en herkennen. En zelfs vooraf waarschuwen, als zo’n scene lijkt te ontstaan.

Identificeren van ondermijning begint vaak met een vermoeden: ‘Hier is iets niet pluis’. Bijvoorbeeld als een winkel nooit open is, maar wel blijft bestaan. Een adres waar veel mensen lijken te wonen en waar om de haverklap auto’s stoppen en weer weggaan. We vinden het allemaal vreemd, maar vaak blijft het bij vermoedens. VCA helpt om deze subjectieve vermoedens te onderbouwen met objectieve waarheden, aan de hand van scenes, zonder gebruik te maken van persoonsgevoelige informatie. Dat maakt strafrechtelijk onderzoek door het OM mogelijk.

Stuurinformatie

Krijgt u wel eens meldingen van burgers en professionals over drugsdeals na sluitingstijd van een winkelgebied? VCA kan helpen om deze vermoedens van burgers en professionals te staven met feiten. Hoe vaak komt het voor dat er zich in het winkelgebied personen begeven na sluitingstijd en hoe lang verblijven zij daar? Kunnen we daar patronen in herkennen? VCA maakt dit inzichtelijk en geeft stuurinformatie.

Privacy

Mag je met camera’s en software de openbare ruimte analyseren op ongewenst en potentieel crimineel gedrag? Tot op zekere hoogte. We hebben (gelukkig) een stevige privacywetgeving. Het is mogelijk hieraan te voldoen, maar tegelijkertijd is deze wetgeving af en toe best ingewikkeld. VCA ‘mag’ dus wel, maar weet goed wat u doet. Bij VCS Observation weten we dat in elk geval wel. Zorgvuldigheid staat namelijk voorop.

Data koppelen

Als we informatie uit VCA mixen met data uit andere bronnen, dan word ik echt enthousiast. Ik ben ervan overtuigd dat het verrijken van databronnen ondermijning voor ons inzichtelijker gaat maken. Voorkomen is dan een stap dichterbij. Omdat ondermijning zich op tal van manieren openbaart en verschillende gezichten kent, is een multidisciplinaire aanpak essentieel. Bij VCS Observation werken we daarom samen met o.a. wiskundigen, data-analisten en sociale wetenschappers.

Stel, u heeft te maken met vermoedens van illegale bewoning op industrieterreinen. Dan kunnen wij uw gesloten databestand van vergunningen koppelen met het open databestand van gemiddeld stroomverbruik op straatniveau. Zo staven we deze vermoedens met feiten. Wanneer uit de VCA dan ook nog blijkt dat er abnormale verkeerspatronen zijn, worden de vermoedens nog meer door feiten onderbouwd, ontstaat er een stevig dossier en kan het OM aan de slag.

In gesprek

Ondermijning raakt onze samenleving, de leefbaarheid, veiligheid en rechtsorde. Daarom mijn appèl aan u, overheden en beleidmakers: zet VCA in om ondermijning te bestrijden. Ik ga er graag met u over in gesprek.

Over de auteur

Ing. Wim van Deijzen (1958) startte in 1992 VCS Observation, na een carrière bij de douane, politie en recherche. Zijn bedrijf ontwikkelde zich als marktleider in publieke camerasystemen en softwarematige Video Content Analyse, met een breed klantenportfolio, waaronder gemeenten (o.a. Amsterdam, Antwerpen en Maastricht) en publieke dienstverleners (o.a. het Rijksmuseum, ProRail en verschillende vervoersbedrijven). De laatste jaren is VCS Observation ook actief als tech-innovator, met Smart City-oplossingen voor publieke veiligheid en leefbaarheid.